Logopedie concentreert zich op de behandeling van communicatiestoornissen die te maken hebben met:

 • taalvermogen
 • spraakvermogen
 • de stem
 • het gehoor
 • slikken

De logopedist houdt zich bezig met:

 • preventie
 • onderzoek
 • behandeling
 • training
 • advies

Wij onderzoeken patiënten, stellen diagnoses en voeren behandelingen uit, die tot doel hebben om de communicatiemogelijkheden van de patiënten te herstellen. 

Otkas Paramedische Praktijk | Kinesist Oostende - Bredene

Bij Otkas kunt u terecht voor volgende stoornissen:

 • afasie: taalstoornis van neurologische oorsprong (CVA, dementie,…)
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • dyslexie (problemen met spellen en/of lezen)
 • dyscalculie (problemen met rekenen)
 • schisis (stoornissen door gespleten lip, gehemelte of tandkassen)
 • verworven spraakstoornissen
 • chronische spraakstoornissen
 • myofunctionele stoornissen
 • dysfonie (stemproblemen)
 • dysfagie (slikstoornissen)

Jonge kinderen en senioren zijn het meest kwetsbaar voor communicatiestoornissen maar in de praktijk helpen wij alle doelgroepen.

Therapeut: Claire Aspeslagh
Contacteer ons voor meer informatie mbt logopedie