i

Wanneer pijn of andere klachten langer dan zes maanden duren, worden ze chronisch.  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire begeleiding (huisarts, specialist, psycholoog en bewegingsconsulent) de meeste kansen biedt.  Naast fysieke problemen zijn er ook mentale en sociale problemen, waardoor een specifieke kinesitherapeutische aanpak nodig is.