- CVS/Fibromyalgie
- Houdings- en bewegingsklachten
- Luchtwegproblemen
- Parkinson
- Valpreventie
- Ziekte van Bechterew
- Multiple Sclerose
- Diabetes
- Oncologie

...........................................................................
CVS/Fibromyalgie

CVS
Aanhoudende vermoeidheid is het belangrijkste criterium bij de diagnosestelling.

Deze is:
- onverklaarbaar (zoals bv. na lange tijd fysieke arbeid)
- houdt langer aan dan verwacht
- komt steeds terug en vermindert niet door rust of slapen
- de vermoeidheid komt minstens zes achtereenvolgende maanden voor, samen met minstens vier van de
   hierna vermelde klachten:

  • concentratie-stoornissen
  • een pijnlijke keel
  • gevoelige klieren in hals en oksel
  • hoofdpijn
  • pijn in verschillende gewrichten (echter zonder zwelling of roodheid)


Fibromyalgie
Fibromyalgie is een syndroom dat gedomineerd wordt door pijn.  De spieren van het bewegings- en houdingsapparaat zijn constant overprikkeld.  Patiënten kunnen zich dan ook moeilijk ontspannen.  Bij onderzoek van de spieren, pezen en gewrichtsbanden waar de pijn voorkomt, kunnen geen weefselafwijkingen worden aangetoond.  Bloed- en urine-onderzoek tonen ook geen afwijkingen.  Andere klachten zijn concentratiestoornissen, 'restless legs', vermoeidheid.  Door de langdurige pijn en vermoeidheid kan je in een spiraal geraken van negatieve gevoelens met kans op depressie.

Behandeling van CVS/fibromyalgie
Het feit dat er geen medische oorzaak gevonden wordt, wil niet zeggen dat er geen verbetering mogelijk is. 

Het rehabilitatieprogramma is opgebouwd uit drie onderdelen:
-  instructie: sturing, dagplanning en energiebeleid, slaapschool
-  bewegingstherapie: closed-loop bewegen, versterkingsprogramma op basis van trainingsleer, conditioneel schema
-  aandachtstraining


Therapeuten: Tom Decorte

...........................................................................
Houdings- en bewegingsklachten

De aanpak bij chronische houdings- en bewegingsklachten (langer dan zes maanden pijn) is anders dan bij acute klachten.  Wij leren via specifieke technieken (Doorvoeld Bewegen) het lichaam correct te gebruiken.  Onze pro-actieve aanpak (volgens Zweedse richtlijnen):

- instructie: Multimodaal Model Belasting/Belastbaarheid
- scholing: études
- aandachtstraining
- conditioneel schema bij correcte uitvoering études

Therapeuten: Tom Decorte

...........................................................................
Luchtwegproblemen

Ademhalingsrevalidatie richt zich op het behandelen van patiënten met zowel obstructieve als restrictieve longaandoeningen. Na een grondig onderzoek gebruiken we volgende technieken:
- het bewust worden van het ademhalingspatroon en verbeteren ervan
- het aanleren van de juiste inhalatietechnieken (vernevelaars als doseeraerosols)
- reiniging van de bovenste luchtwegen
- autogene drainage
- geassisteerde autogene drainage (baby’s en jonge kinderen)
- verschillende hulpmiddelen: biofeedback, PEP, …
- aerobe training met saturatiemeting

Therapeuten: Tom Decorte | Bram Sorel

...........................................................................
Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die langzaam evolueert en waarbij er moeilijkheden optreden bij het uitvoeren van bewegingen. 

Er zijn vaak problemen met:
- het starten van bewegingen
- aanwezigheid van lichamelijke stijfheid
- bewegingen die trager verlopen
- een of beide ledematen die rillen
- stappen moet voorzichtiger gebeuren want het uitvoeren van twee taken te gelijk zorgt soms voor problemen

In een latere fase kunnen verwarring, stemmingsstoornissen en/of dementie zich voordoen.

Aanpak van volgende problemen:
- houding
- complexe bewegingen en transfers
- stappen en evenwicht
- cognitieve problemen

Therapeut: Tom Decorte 

...........................................................................
Valpreventie

 

Voor het welzijn van de ouderen in hun dagelijkse omgeving (thuis of in een woonzorgcentrum) moeten wetenschap en praktijk op elkaar afgestemd te worden. De valpreventiemaatregelen, oefeningen en tips zijn gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie. Er wordt  rekening gehouden met de haalbaarheid in de thuisomgeving en het werkveld.
Klik hier voor meer info mbt valpreventie

Therapeuten: Tom Decorte | Bram Sorel | Thomas Verleure | Jolien Seys

...........................................................................
Ziekte van Bechterew

De ziekte van Bechterew is een gewrichtsontsteking in de wervelkolom en/of het bekken die tot pijn en stijfheid kan leiden.  De ziekte begint meestal ongemerkt. Het duurt soms vele jaren voordat de diagnose gesteld wordt

Volgende symptomen kunnen optreden:
- lage rugpijn en stijfheid (aanvankelijke klachten)
- een langdurige gewrichtsontsteking van bijvoorbeeld een knie
- voorbijgaande zenuwpijnen in borst, buik of benen
- ademhalingsklachten door apicale longfirbose
- ontstekingen van achillespezen

Mensen met deze aandoening zijn 's ochtends opvallend stijf in de rug, die ook pijnlijk is. Typerend is dat bij bewegen de pijnklachten geleidelijk aan kunnen verdwijnen. De diagnose wordt na onderzoek gesteld door een rheumatoloog.

De individuele kinesitherapeutische aanpak bestaat uit:
- houdingscorrectie
- versoepelende en versterkende oefeningen voor de wervelkolom
- kwaliteit van bewegen verbeteren
- motiveren van actieve levensstijl

In aanvulling met de individuele therapie is er de Oefengroep voor Bechterew-patiënten. Elke maandagavond, 19.00 tot 20.00 uur  met kinesitherapeutische begeleiding.
Klik hier voor meer informatie mbt de ziekte van Bechterew

Therapeuten: Tom Decorte | Bram Sorel | Thomas Verleure | Jolien Seys

...........................................................................
Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg.  De kinesitherapeutische behandeling bestaat uit het verlichten van een aantal symptomen zoals:

- stijfheid (spasticiteit)
- vermoeidheid
- cognitieve moeilijkheden
- conditionele zwakte door passievere levensstijl
- pijn en stress

Gezien de klachten per patiënt verschillen, maken wij na onderzoek een individueel behandelschema.

Therapeuten: Tom Decorte

...........................................................................
Diabetes

Meer dan 90% van de mensen die aan diabetes lijden, hebben type 2 diabetes. De aandoening treedt vooral op vanaf de leeftijd van 40 jaar. Bij type 2 diabetes liggen twee problemen aan de basis: er wordt nog wel insuline aangemaakt maar in onvoldoende hoeveelheden, en daarnaast is de werking van het aanwezige insuline verminderd. Erfelijke aanleg speelt een rol, maar bij overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging neemt de kans om de ziekte te krijgen toe. Dit zijn ook belangrijke verklaringen voor de sterke toename van type 2 diabetes in de bevolking. Omgekeerd kan men door een gezonde leefstijl type 2 diabetes goed voorkomen.
Voor professioneel voedingsadvies en aangepaste lichaamsbeweging onder begeleiding van een kinesitherapeut kan je bij ons team terecht.

Therapeuten: Sofie Deketelaere | Sofie Musschoot

...........................................................................
Oncologie

Meer dan 90% van de mensen die aan diabetes lijden, hebben type 2 diabetes. De aandoening treedt vooral op vanaf de leeftijd van 40 jaar. Bij type 2 diabetes liggen twee problemen aan de basis: er wordt nog wel insuline aangemaakt maar in onvoldoende hoeveelheden, en daarnaast is de werking van het aanwezige insuline verminderd. Erfelijke aanleg speelt een rol, maar bij overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging neemt de kans om de ziekte te krijgen toe. Dit zijn ook belangrijke verklaringen voor de sterke toename van type 2 diabetes in de bevolking. Omgekeerd kan men door een gezonde leefstijl type 2 diabetes goed voorkomen.
Voor professioneel voedingsadvies en aangepaste lichaamsbeweging onder begeleiding van een kinesitherapeut kan je bij ons team terecht.

TherapeutenSofie Deketelaere | Sofie Musschoot