- Psychomotoriek en ontwikkelingsstimulatie
- Leerachterstand en schrijfproblemen

- Ademhalingstherapie
- Stressmanagement
- Houdings- en bewegingsklachten
- Obesitas
- Weerbaarheid en sociale vaardigheid voor jongeren
- Persoonlijke Life Coaching 
- Kindersteunzolen


...........................................................................
Psychomotoriek en ontwikkelingsstimulatie

Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling vb:
- niet tot zitten of kruipen komen
- teenlopers
- niet tot stappen komen,...

Door gericht en spelend te bewegen, ontwikkelen kinderen het gebruik van hun zintuigen en motoriek.

Er kan ook gewerkt worden aan:
- het evenwicht
- balvaardigheden
- de oog-handcoördinatie
- het lichaamsbesef
- de lichaamsoriëntatie,...

Verder kunnen er ook activiteiten aangeleerd worden zoals fietsen of steppen. Tijdens elke sessie wordt er gewerkt aan de succeservaring wat het zelfvertrouwen ten goede komt.

q


...........................................................................
Leerachterstand en schrijfproblemen

Wanneer er problemen zijn op het gebied van het schrijven kan het kind een achterstand in zijn leermogelijkheden ontwikkelen. Wij werken zowel aan een juiste schrijfhouding, een correcte pengreep als aan de schrijfbeweging zelf.  Verder kunnen er ook oefeningen gegeven worden om het schrijfproduct te verbeteren en de handvoorkeur te stimuleren.  Vaardigheden zoals knippen en veters strikken kunnen ook aan bod komen.  Ondersteuning bieden bij het studeren kan ook een doel zijn.

...........................................................................
​​​Ademhalingstherapie

Ademhalingskinesitherapie heeft als eerste doel de longen te zuiveren van slijmen bij acute of chronische aandoeningen van de luchtwegen.
Het reinigen van de bovenste luchtwegen via neusspoelingen en het aanleren van toedienen van aërosol kunnen ook aan bod komen.   De ademhalingstherapie heeft ook een preventief luik bij chronische longaandoeningen met als belangrijkste doelen relaxatie, mobilisatie van de borstkas en algemene conditie- en spiertraining.

...........................................................................
Stressmanagement


Kinderen kunnen stress en spanning niet altijd een plaats geven. Ze kunnen hierdoor nerveus of angstig zijn, slaapproblemen krijgen of klagen over buikpijn.  In onze praktijk willen we kinderen enkele hulpmiddelen aanreiken om zelfstandig tot rust te komen. Vanuit bewegingsactiviteiten, relaxatie- en ademhalingsoefeningen streven we volledige mentale ontspanning na.  Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van leuke visualisaties om 'in je hoofd op reis te gaan naar een leuke plek'.

s

...........................................................................
Houdings- en bewegingsklachten

Ook voor algemene kinesitherapie en revalidatie bij kinderen kunt u bij ons terecht.

Mogelijke indicaties zijn:
- baby's met een orthopedische afwijking
- met een geboortetrauma
- houdingsafwijkingen
- tonusproblemen, ...

...........................................................................
Obesitas

Net als elke volwassene is elk kind uniek. Als een kind om welke reden ook op dieet moet, zijn er andere regels dan voor volwassenen.

Vooraleer een kind te overdonderen met verschillende dieetregeltjes kijken we eerst naar het gezin, de gewoonten, de school, de hobby’s en sportbeoefening. Door enkele basisregels te veranderen is een echt dieet vaak niet nodig. Naast voedingsadvies van de diëtiste geeft onze gespecialiseerde kinesitherapeut ook beweegadvies.

We spreken graag eerst met de ouders alvorens het kind zelf te begeleiden.  Zo kunnen we het best mogelijke advies geven.

...........................................................................
Weerbaarheid en sociale vaardigheid voor jongeren

Aan de hand van fysieke oefeningen en spelletjes maken we jongeren meer bewust van hun lichaam, hun emoties en laten we hen te groeien op het vlak van zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfkennis en betere sociale vaardigheden en weerbaarheid. 
Dit "Rots en Water-programma" steunt op 4 bouwstenen: zelfcontrole, zelfreflectie, zelfvertrouwen en daadkracht. 

...........................................................................
Persoonlijke Life Coaching

Tieners en jongvolwassenen worden begeleid aan de hand van gesprekken bij het zoeken naar antwoorden op vragen die ze zich stellen over bepaalde aspecten van hun leven (relaties, vriendschap, studies, tijd management, eigen budget beheren, ontwikkeling en groei).

We beginnen met een intake gesprek en daarna, als jij er klaar voor bent, komen we stap per stap dichter bij de oplossing. Dit kan soms in enkele coachingssessies gebeuren, soms duurt het iets langer. En dat kan. We volgen jouw ritme.

Dat proces van coaching is steeds op het positieve gericht. We kunnen gebruik maken van praktische coachingstechnieken, of zelfs psycho-fysieke oefeningen doen of mediteren. Dit hangt af van het moment zelf, en van wat jij op dat ogenblik nodig hebt of ervaart.

Op het ogenblik dat jij de keuze maakt om een coachingstraject te volgen, heb je al een heel belangrijke beslissing genomen. Je bent al een stapje dichter bij je ontplooiing.

...........................................................................
Kindersteunzolen

Pas na de leeftijd van 3 jaar wordt er met zooltherapie gestart. Onze steunzolen maken wij steeds op basis van de dynamische loopanalyse en afhankelijk van de schoenen wordt een type steunzool met correcties aangemeten.  Dienen de steunzolen voor dagelijks gebruik, dan wordt gekozen voor een fijne zeer stevige basis die gemakkelijk in de schoen past. Wordt ook gesport met de steunzolen dan wordt gekozen voor een volledig afwasbare sportzool. Deze is eenvoudig te reinigen onder de kraan.