Margaux Legein

“Teamwork really does make the rehab work!”

OVER MIJ

Na het behalen van mijn Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in 2019, besloot ik verder te studeren.
In 2021 studeerde ik Magna Cum Laude af als Master.
Sindsdien ben ik nog niet gestopt met me verder bij te scholen in onder meer dry needling, tendon injuries, fascia in sport en manuele therapie.

Voor mij is het belangrijk om de patiënt te begeleiden in het individueel traject dat er afgelegd wordt. Binnen dat traject vormt actieve revalidatie een belangrijke bouwsteen, al dan niet aangevuld met hands-on therapie. Om een goed individueel traject te bekomen neem ik steeds de tijd om de klacht in totaliteit te onderzoeken, te evalueren en vooral te herevalueren. Aan de hand van scholingen en bijscholingen blijf ik mezelf uitdagen om te groeien in dit beroep en zo mijn eigen traject uit te stippelen. Hoe meer kennis en hoe meer know how, hoe meer ik een patiënt binnen zijn of haar unieke situatie kan verder helpen.

MIJN SPECIALISATIE

Algemene kinesitherapie | sportkinesitherapie | schouderklachten | dry needling

CONTACT

0477/05.05.56 | margaux@otkas.be
Maak meteen online een afspraak met Margaux