j

Als paramedische praktijk menen wij dat sporters aandacht moeten hebben voor preventieve maatregelen en een wetenschappelijk onderbouwde begeleiding in functie van hun sportbeoefening.