- Houdings- en bewegingsklachten
- Luchtwegproblemen
- Obesitas
- Postoperatieve revalidatie

- Stressklachten
- Zwangerschap

- Hoofd/aangezicht/kaakklachten

...........................................................................
Houdings- en bewegingsklachten

Bij acute houdings- en bewegingsletsels wordt de patiënt eerst grondig onderzocht vooraleer we starten met de behandeling.  Wij proberen steeds de oorzaak te behandelen en niet enkel de symptomen.  Bij acute en subacute klachten (0 tot 6 maand) bestaat de behandeling uit:

- secundaire preventie: visuele instructie en scholing
- manuele therapie en/of myofasciale therapie
- oefentherapie: individueel en begeleid volgens noodzaak
- functionele revalidatie en coaching

Revalideren doe je zelf, samen met ons! Omdat de tijd van uw behandeling in de praktijk amper 1% is van de tijd gedurende de week is het belangrijk voor uw herstel dat u de raadgevingen en oefeningen die wij u aanleren ook correct uitvoert. 

De kwaliteit van bewegen is belangrijker dan de kwantiteit!  Bij overbelastingsletsels is het belangrijk dat u de grenzen van uw lichaam leert aanvoelen en daar ook rekening mee houdt.  Wij leren je ook hoe en hoeveel te bewegen via specifieke technieken zoals Redcord, biofeedbacktraining bij schouderletsels, Doorvoeld Bewegen, … 

Otkas is dan ook de eerste fase in de bewegingsleer van Meyerhold waarbij de beweging eerst gepland wordt vooraleer ze kwalitatief en efficiënt uitgevoerd wordt.  Hieronder zie je Otkas bewegingsfase van een worp volgens de leer van Meyerhold.  Bekijk hier het filmpje.

Voor volgende houdings- en bewegingsklachten kunt u bij ons terecht:
- rug: lumbago, discus hernia, bekkenklacht, pijn tussen de schouderbladen...
- nek: trapeziussyndroom, hernia, brachialgie, cervicalgie, hoofdpijn,...
- schouder: impignement, peesletsels, (sub)luxatie, spierscheur,...
- bovenste lidmaat: tenniselleboog, spieroverbelasting, RSI,...
- onderste lidmaat: achillespeesletsel, fasciitis plantaris, enkeldistorsie, knieverstuiking, tensor fascia lata frictiesyndroom, meniscusletsel, patellapeestendinitis, hamstringscheur of contractuur, kuitspiersproblemen, knie-instabiliteit, bursitis heup, artrose op heup of knie, liesproblemen...

Mocht uw klacht hier niet in dit beperkte lijstje staan, aarzel niet om ons te contacteren
Therapeuten: Tom DecorteBram Sorel  |  Thomas Verleure | Jolien Seys

 

...........................................................................
Luchtwegproblemen

Hyperventilatie
Hyperventilatie betekent letterlijk te veel ademen. Wie hyperventileert, ventileert meer dan nodig om het koolstofdioxide-gehalte in het bloed (de CO2) op de normale hoogte te houden.  In de praktijk wordt hyperventilatie behandeld met het aanleren van correcte ademhaling en stressmanagement.

Pre-operatieve training
Bij heelkundige operaties zoals hart- en longoperaties is het noodzakelijk dat de patiënt correct leert ademen en ophoesten om na de operatie optimaal te kunnen genezen.  

De behandeling bestaat uit:
- visuele instructie
- ademhalingsscholing
- specifieke oefentherapie met RespiCoach

Therapeut: Tom Decorte

...........................................................................
Obesitas

Meer bewegen bij overgewicht vraagt om een specifieke aanpak. Enerzijds is er het grotere risico op overbelasting van spieren en gewrichten. Anderzijds kunnen psychosociale problemen, een negatief zelfbeeld een zekere 'vervreemding' van het eigen lichaam veroorzaken.

Doel:
- het langzaam opbouwen van een betere conditie
- het verminderen van de risicofactoren
- het corrigeren van ongewenste houdingen en bewegingen die tot overbelasting kunnen leiden
- vetverbranding door kwalitatiever bewegen
- het stimuleren van zelfwaardering en van een beter zelfbeeld
- het motiveren tot een blijvende, actievere bewegings(leef)stijl

Dit beweegprogramma wordt ondersteund door professioneel voedingsadvies.

Therapeut: Sofie Musschoot


...........................................................................
Postoperatieve revalidatie 

Orthopedische revalidatie

Revalidatie na:

- gewrichtsprothese (knie, heup, schouder, elleboog)
- peesletsels (achillespees, kniepees, schouder, elleboog)
- breuk
- artroscopische ingreep (meniscectomie, gescheurde kruisbanden, schouder)
- operaties aan de wervelkolom

Doel:
- vermijden gewrichtsverstijving of afname van de spierkracht
- functioneel herstel

Snel starten met aangepaste geïndividualiseerde revalidatie is hier de boodschap
Therapeuten: Tom Decorte | Bram Sorel  |  Thomas Verleure | Jolien Seys

h

Heelkunde

Revalidatie na:
- open hartchirurgie (hartklepvervanging, bypassoperatie)
- longchirurgie (wegname longkwab, klaplong)
- andere heelkundige ingrepen met een opname in intensieve zorgen
- hersenoperaties

Doel:
- vermijden conditieverlies en afname van de spierkracht.
- functioneel herstel

Snel starten met aangepaste geïndividualiseerde revalidatie is hier de boodschap. 
Therapeut: Tom Decorte

Kaakgewricht

Revalidatie na een artroscopie of tri-angulatie van het kaakgewricht is zeer specifiek en kan enkel worden uitgevoerd door een gespecialiseerd kinesitherapeut. 

Doel van de therapie:
beweeglijkheid kaak vergroten
zwelling vermijden
belastbaarheid kaak (kauwen) verbeteren

Therapeut: Tom Decorte

...........................................................................
Stressklachten

In de praktijk gebruiken wij een combinatie van sofrologie, biofeedback en doorvoeld bewegen (link naar button) bij de behandeling van stressklachten.

Sofrologie
Sofrologie is een bewustwordingsmethode van zowel geest als lichaam.  Het is méér dan een ontspanningstechniek.  De sofroloog luistert zonder oordeel naar je verhaal, je lichamelijke gewaarwordingen en/of je ervaringen na een sessie. Hij zal niet zeggen wat je in de toekomst moet doen of wat je kan gewaarworden. Je blijft immers zelf verantwoordelijk voor wat je onderneemt. Uiteindelijk dragen we de oplossing van veel problemen in onszelf. Door sofrologie kom je tot het besef van de waarden in het leven. Je verkrijgt zelfkennis en leert je eigen problemen op te lossen (zelfredzaamheid).

Biofeedback
Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden, zoals:

- spierspanning
- huidgeleiding
- ademhaling
- hartslag
-handtemperatuur

Tijdens de meting zijn deze signalen zichtbaar op een computerscherm, zodat zowel de therapeut als de cliënt een doorlopend beeld krijgen van wat er in het lichaam gebeurt.  Het doel is dat de cliënt zijn eigen lichaamssignalen leert herkennen en bewust controleren. In eerste instantie met behulp van biofeedback apparatuur, later ook zonder apparatuur.  Vaak is al na één sessie een leereffect merkbaar.

t


Doelgroep:

- negatief zelfbeeld
- concentratieproblemen
- angsten zoals faalangst
- spanningshoofdpijn
- hyperventilatie
- slaapstoornissen
- zwangerschap
- tandenknarsen
- verhoogde werkbelasting

Sofrologie en biofeedback worden in de praktijk gebruikt als onderdeel van een revalidatiebeleid, dus samen met andere technieken.  Dit beleid wordt met u besproken tijdens de eerste sessie (intake). 

Klik hier voor meer info over sofrologie, biofeedback of mindmedia
Therapeut: Tom Decorte

...........................................................................
Zwangerschap

e

Prenatale oefeningen
Een goede voorbereiding is belangrijk voor een bevalling. Zwangere vrouwen kunnen bij ons prenatale gymnastiek volgen. Dit kan verschillende lichamelijke ongemakken die de zwangerschap met zich meebrengt, verlichten.  Wij vinden een persoonlijke begeleiding belangrijk, de sessies worden individueel gegeven.

Postnatale gymnastiek
Postnatale oefeningen zijn belangrijk om uw lichaam na de zwangerschap  terug op een normale manier te laten bewegen en terug in vorm te krijgen.  Om dit op een correcte manier te doen, is de begeleiding van een kinesitherapeut essentieel. Wanneer de oefeningen te snel opgebouwd worden, kan de sturing en coördinatie van de lichaamsbewegingen in de war gestuurd worden, met de nodige ongemakken en pijn als gevolg.

Zwangerschapsdiabetes
Een speciale vorm van diabetes is zwangerschapsdiabetes. Deze vorm treedt vooral op in de tweede helft van de zwangerschap. Om risico's tijdens de zwangerschap en bij de geboorte zoveel mogelijk te beperken, vraagt dit verdere opvolging. Meestal verdwijnt de diabetes na de bevalling. De diagnose van zwangerschapsdiabetes is wel een alarmsignaal. Het betekent dat je een sterk verhoogd risico hebt om in de eerste 5 tot 10 jaar blijvende diabetes te ontwikkelen.

Therapeuten: Sofie Deketelaere | Jolien Seys

...........................................................................
Hoofd/aangezicht/kaakklachten

Heeft u last van:

- Kaakklachten
- Nekklachten
- Alle vormen van hoofdpijnklachten
- Aanvallen van duizeligheid bij verandering van lichaamshouding
  (Benigne Paroximale Positieduizeligheid)
- Tandenknarsen of onverklaarbare kiespijn
- Pijn bij het oor
- Aangezichtsverlamming of een beperkte mondopening
- Tinnitus (oorsuizen)
- Andere klachten die te maken hebben met kaken, aangezicht of hals

j

De behandeling van deze klachten noemen we orofaciale therapie, dit is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Problemen van het kaakgewricht of de kaakspieren kunnen pijn en ongemak veroorzaken: pijn aan uw kaak, maar ook afgeleide pijn zoals bijvoorbeeld hoofdpijn en aangezichtspijn. Voor de behandeling van de klachten is het traceren van de oorzaak belangrijk. Vaak is het een combinatie van factoren zoals verkeerde mondgewoontes of een operatie, maar ook stress of persoonskenmerken. Een gespecialiseerd therapeut (orofaciaal therapeut) verzorgt de behandeling, vaak in samenwerking met tandarts of kaakchirurg.

Therapeut: Tom Decorte